• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Գործարանային շրջագայություն

Գործարանային շրջագայություն

Գերազանց արտադրություն-խելացի արտադրություն

Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd.

«ստեղծել ավելի լավ աշխարհ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկան հզորությունը 10 ՄՎտ / անձ / Տարի

Ամբողջ ավտոմատ հոսքի գծի արտադրություն

Խելացի գործարան. Համակարգի ամբողջական խելացի վերահսկողություն

Կադրերի ինքնարժեքի արդյունաբերությունն ամենալավն է

Մեր հիմնադրման օրվանից խումբը պարտավորվել է R&D- ին տարբերակված և էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքների վերաբերյալ: